VECO WELDING doo  Sales Representative Office

za GENERAL KINEMATICS EUROPE, za tržište Srbija, BIH, Hrvatska, Crna Gora

OPREMA ZA RECIKLAŽU INDUSTRIJSKOG OTPADA

General Kinematics je Američka kompanija osnovana 1960 god. U Evropi postoje servisni centri u Nemačkoj i Velikoj Britaniji. U Dizeldorfu je lokacija centrale i skladišta za evropsko tržište. General Kinematics je jedan od najvećih svetskih dobavljača opreme za vibracionu procesnu opremu u: rudarstvu, separaciji kamena i uglja, livnicama, metalopreradi, metalurgiji, reciklaži, šumarstvu,… Do sada je ugrađeno više od 50.000 jedinica u preko 35 zemalja. General Kinematics poseduje preko 200 patenata na svojoj opremi. Da bi poboljšao produktivnost i zadovoljio sve strožije zahteve u procesu prerade, General Kinematics u svoju opremu ugrađuje naprednu i inovativnu tehnologiju kao i nove napredne materijale. General Kinematics ima stalan servis i podršku nakon prodaje opreme. Oprema koju proizvodi General Kinematics: pravilno reguliše protok materijala, lako se održava, opterećenje motora je malo, laka regulacija protoka, povećan kapacitet u odnosu na standardne varijante, oprema je modulnog tipa i lako se može integrisati u postojeće procesne linije i opreme. Oprema General Kinematics je poznata po pouzdanosti, dugovečnosti i perfomansama što daje najviši kvalitet proizvodima.

Više o programu General Kinematics – na  https://www.generalkinematics.com/

ili na General Kinematics – oprema za reciklažu otpada. – https://www.generalkinematics.com/recycling-equipment/

 Ili na  www.vecowelding.com    Katalog Oprema za rudarstvo i reciklažu Flajer-Generals-kinematics-2021

Za više informacija, ponude i prezentaciju opreme možete nas kontaktirati putem maila: office@vecowelding.com Ili na telefon 063/1669646

  VIDEO PREZENTACIJE NEKOLIKO OPREMA ZA INDUSTRIJSKU RECIKLAŽU