This is custom heading element

Kontrola pre, u toku i nakon zavarivanja

Sve zavarene konstrukcije u eksploataciji imaju greške koje potiču iz proizvodnje konstrukcije. Iz tog razloga, najveći broj pravila o zavarivanju imaju odredbe o kontroli zavarenih spojeva i standardizovane kriterijume prihvatljivosti za utvrđene greške u zavarenom spoju:

  1. Kontrola pre, u toku i nakon zavarivanja postoji da bi se smanjio broj grešaka u zavarenom spoju i dala potrebna sigurnost da je proces zavarivanja urađen prema predviđenoj tehnologiji.
  2. Izostavljanje kontrole u bilo kom procesu može dovesti do velikih troškova.
  3. U našoj ponudi imamo kontrolu zavarivanja i zavarivačkog procesa u izradi konstrukcija.
  4. Osoblje je sertifikovano prema važecim EN standardima.
  5. U saradnji sa našim saradnicima možemo ponuditi široku lepezu postupaka kontrole i ispitivanja materijala bez razaranja.

Iz naše ponude izdvajamo:

  • Kontrola i preispitivanje ugovora i projekta.
  • Inspekcija i nazor u zavarivanju.
  • Vizuelnodimenziona kontrola zavarenih spojeva -VT.

Pregled zavarenih spojeva i unutrašnjih površina endoskopom:

Ispitivanje magnetnim česticama - MT:

Ispitivanje tečnim penetrantima - PT:

Pored navedenog, vršimo i merenje debljine prevlake - premaza.

Nakon kontrole konstrukcije možemo izvršiti otklanjanje grešaka i popravku konstrukcije prema našoj tehnologiji popravke uz poštovanje standarda i tehničkih normi.

Kontrolom procesa smanjujete troškove. IZBOR JE VAŠ.