This is custom heading element

Obrada vratila i osovina na licu mesta

VECO WELDING d.o.o. ima u ponudi uz usluge metalizacije, navarivanja i zavarivanja i usluge mašinske obrade:

  1. Struganje na strugovima do Ø1000 ( Ø1300) sa otvorom vretena od Ø315 mm, glodanje, brušenje, bušenje.
  2. Mašinska obrada otvora, vratila i osovina na licu mesta.
  3. Razbušivanje otvora na potrebnu meru. Razbušivanje kašika bagera, kućišta ležaja, istrošenih otvora…

VECO WELDING d.o.o. u svojoj ponudi usluga dodao je metalizaciju i navarivanje sa mašinskom obradom na licu mesta. Pored navarivanja, metalizacije i zavarivanja na licu mesta možemo izvršiti i mašinsku obradu  osovina / vratila na licu mesta.

  • Osovine se u toku obrade mogu okretati u svom ležištu i pogonu a može se obraditi i bez okretanja.
  • Trenutno se mogu obraditi ošećena mesta do 650/700 mm udaljenosti od početka osovine / vratila.
  • Za duže zahteve potrebno je izraditi dodatne pripreme.
  • Za svaku aplikaciju izrađuju se posebni dodaci tako da primena zavisi od više faktora koji se rešavaju na licu mesta.
  • Svi uređaji i pripreme za razbušivanje i obradu na licu mesta su konstruisane i izrađene u VECO WELDINGU.
  • Za sve potrebe obrade na licu mesta možemo projektovati i izraditi uređaje i alate za obradu

Metalizacija i navarivanje - mašinska obrada vratila i osovina na licu mesta

Metalizacija i obrada vratila na licu mesta d=152x125 mm. Vratilo u horizontali. Dužina vratila 6 m.

Metalizacija i obrada vratila na licu mesta d=200x80 mm. Vratilo u vertikali. Dužina vratila 7m.

Kvalitet na prvom mestu