Metalizacija izolatora cinkom

Metalizacija izolatora cinkom: Metalizacija izolatora sa cinkom – probni uzorak.

Metalizacija izolatora sa cinkom - probni uzorak