This is custom heading element

Metalizacija poklopaca elektromotora Ø/180/110/100/90:
Metalizacija poklopaca elektromotora na mestima naleganja ležaja Ø180 do Ø90. Metalizacija je izvršena na poklopcima prvi put a na nekoliko poklopaca je prethodno (u prethodnom remontu) bila takođe urađena metalizacija. Urađena je hladna metalizacija sa metalnim prahom. Mašinska obrada je izvršena struganjem na potrebnu meru.

Metalizacija poklopaca elektromotora