This is custom heading element

Navarivanje alata: Navarivanje, mašinska obrada i montaža alata. Navarivanje, mašinska obrada i montaža alata za hladno savijanje lima urađena je za HONEX doo iz Beograda. Urađena je sanacija dva alata za savijanje lima složene konfiguracije. Alati su izrađeni iz više delova. Dubina oštećenja do 7 mm.

Navarivanje, mašinska obrada i montaža alata