This is custom heading element

Obuka zavarivača

VECO WELDING d.o.o. vrši obuku zavarivača za postupke zavarivanja:

Pre početka obuke radi se provera zavarivača o prethodno stečenom znanju i na osnovu toga se određuje nivo (modul) početka obuke.

Obuku vršimo u našim ili vašim prostorijama.

Obuku radimo sa našim ili vašim uređajima za zavarivanje.

Rad po sistemu – JEDAN APARAT/JEDAN ZAVARIVAČ

Trajanje obuke zavisi od sposobnosti zavarivača i ono je različito za svakog zavarivača.

Nakon završene obuke organizujemo atestaciju zavarivača u akreditovanim ustanovama po vašem izboru ( TUV, ZZZ. GOŠA…).

Nakon završene obuke zavarivači se mogu informativno/praktično upoznati sa ostalim postupcima zavarivanja. Zavarivači mogu raditi sa našim instruktorima nekoliko sati i upoznati se sa mogućnostima aparata za zavarivanje i postupaka  zavarivanja.

Obuku zavarivača izvodimo na profesionalnim uređajima za zavarivanje uz stalan nadzor iskusnih zavarivača, inženjera zavarivanja IWE i inspektora zavarivanja IWI-C. Obuku zavarivača radimo po programima koji se koriste i u EU. Obuka zavarivača vrši se prema nivoima – modulima koje zavarivač mora savladati da bi postao profesionalni zavarivač. Vremena data u programima za obuku su orijentaciona i ona zavise od sposobnosti zavarivača i njegove želje za savladavanje postavljenih zadataka.

Nivo sa kojim se počinje obuka određuje se pre početka obuke kada se vrši provera znanja kandidata. Nakon provere određuje se modul od kojeg zavarivač počinje obuku i dinamika obuke. Kraj obuke određuje sam zavarivač u zavisnosti do kog modula želi da savlada zavarivanje.

OBUKA ZAVARIVAČA ZA REL, TIG I MIG/MAG postupke se radi u malim grupama. U dogovoru sa zavarivačem određuje se vreme početka i trajanje obuke. Minimalno vreme u toku jednog dana je 3h  (zbog uspešnog napredovanja u obuci)a maksimalno 5h (zbog zamora u toku rada).

  • NAUČITE ZAVARIVANJE – ZAVARIVANJE JE UMETNOST


Kvalitet na prvom mestu