MIKRO SPOT TIG – IMPULSNO ZAVARIVANJE I NAVARIVANJE

VECO WELDING doo proširio je ponudu usluga sa novim postupakom navarivanja i zavarivanja – MIKRO SPOT TIG. MIKRO SPOT TIG je vrlo precizno kontrolisani postupak zavarivanja i navarivanja delova koji se ne mogu zavariti normalnim TIG potupkom. MIKRO SPOT TIG je impulsni postupak zavarivanja  sa veoma malim unosom toplote ali dovoljnim za ostvarivanje kvalitetnog zavarenog spoja. Zavarivanje/navarivanje se izvodi u vremenu od nekoliko milisekundi sa kvalitetnim spajanjem. U zavisnosti od debljine materijala i veličine oštećenja izvodi se pod lupom ili mikroskopom što pruža precizno deponovanje materijala.

Prednosti MIKRO SPOT TIG postupka: velika preciznost zavara, mali unos toplote, kontrolisano nanošenje materijala, rad sa žicama od 0,2 do 0,5 (1,6)mm,  mala struja zavarivanja, male dimenzije zavara (≥ 1mm2), zavarivanje na teško pristupnim mestima.

Koristi se kod zavarivanja i navarivanja: složenih površina i preseka, delova osetljivih na unos toplote. Popravku oštećenja od: udara, zareza i pogrešno obrađenih delova. Navarivanje  otvora, slova, žljebova, zupčanika, lančanika, ivica alata i kalupa, prslina, poroznosti…

Dodatne materijale koje koristimo su posebno prilagođeni za zavarivanje i navarivanje: kalupa i alata od čelika 1.2343,1.2344,1.2082,1.2738,1.2311…, niskolegiranih i koroziono otpornih čelika, titan, bakarne legure… Kod navarivanja može se dobiti tvrdoća do 65 HRC.