Obuka LINCOLN Poljska (8)

Obuka LINCOLN Poljska

Obuka LINCOLN Poljska: Obuka u firmi LINCOLN u Poljskoj 2006 i 2008 godine predstavlja kod inženjera za zavarivanje korak napred u razvoju tehnologije zavarivanja i praktičnoj primeni opreme i dodatnih materijala. Naše upoznavanje i obuka u radu sa STT tehnologijom i orbitalnim zavarivanjem daje našim klijentima sigurnost da će dobiti prave informacije, tehnologiju i obuku u toku korišćenja opreme.

Obuka u firmi LINCOLN u Poljskoj

Share this post