Oprema za predgrevanje i termičku obradu -


Ponuda i katalozi

Kompletnu ponudu i kataloge opreme i potrošnog materijala možete pogledati:

 STORK COOPERHEAT – katalog ili preuzeti sa linka www. stork.com

ARTECH SERVICES – katalog  ili preuzeti sa linka www.artechservices.co.uk.

Slanje upita

Upite o opremi, potrošnim materijalima i uslugama možete poslati na office@vecowelding.com ili telefonom na 063/1669646. Usluge pružamo odmah po pozivu/dogovoru.

Zakazivanje prezentacije

Prezentaciju opreme možete zakazati na e-mail:  office@vecowelding.com ili na telefon: 063/1669646.

         VECO WELDING doo može Vam ponuditi:

  1. Opremu za predgrevanje i termičku obradu od 50 do 130 kVA sa 6 i 12 kanala.
  2. Mobilne jedinice malih snaga od 9 kWA i 10,8 kWA
  3. Kompletan potrošni materijal za elektrootporno grejanje
  4. Obuku za rukovanje opremom
  5. Usluge termičke obrade zavarenih spojeva
  6. Popravku opreme, grejača i razvodnih kablova
  7. Proveru ispravnosti, kalibraciju i pregled opreme.
  8. Kupovinu opreme dobija se kompletna podrška tokom korišćenja uređaja.

Standardni uređaji su 50 kVA, 70 kVA i 100 kVA i mogu biti 6-kanalni ili 12-kanalni. Standardni programeri su ADVANTAGE 3 sa podešavanjem svakog kanala sa više ciklusa i COOPER 8 šestokanalni programer/kontroler sa digitalnim recorderom u. Svaki kanal se moze podešavati nezavisno od narednog kanala.

Kupovinom opreme STORK COOPERHEAT dobijate besplatnu obuku i kompletnu tehničko tehnološku podršku našeg stručnog osoblja.

Deo opreme i njen izbor možete pogledati u daljem tekstu, a kataloge možete pogledati u dokumentima.