Obuka METCO Švajcarska i Nemačka

Obuka METCO Švajcarska i Nemačka

Obuka METCO Švajcarska i Nemačka: Poseta centrima za obuku i metalizaciju sa visokom tehnologijom predstavlja doživljaj koji ostaje u lepom sećanju. U centru u Švajcarskoj videli smo primenu najnovije generacije HVOF i plazma uređaja za metalizaciju u direktnoj proizvodnji. Posebno interesantna bilja je primena na delovima koji su namenjeni avio industriji, medicini i auto industriji. Deo viđenog predstavlja uvod u tehnologiju koja tek dolazi. Tokom posete izvršili smo obuku za rad sa HVOF uređajem i uređajem za elektrolučnu metalizaciju kao i njihovu primenu u praksi. Poseta je organizovana u saradnji sa SM SBB TIM iz Zemuna.

Share this post