This is custom heading element

Osnova za uspešno izvođenje zavarenog spoja

Ispravno određena tehnologija zavarivanja predstavlja osnovu za uspešno izvođenje zavarenog spoja. Naš tim iskusnih inženjera, tehnologa i projektanata može vam izraditi: tehnologiju zavarivanja, tehnologiju navarivanja, tehnologiju metalizacije, tehnologiju termičke obrade nakon zavarivanja…

U našoj ponudi imamo:

  1. Koordinaciju u zavarivanju, preispitivanje ugovora i projekata sa aspekta zavarivanja i projektovanje zavarenih konstrukcija.
  2. Izradu tehnologije zavarivanja i projekte određuju: internacionalni inženjer za zavarivanje –IWE, internacionalni inspektor za zavarivanje – IWI-C, inženjer sa licencom za projektovanje.
  3. Izrada pWPS liste, WPS liste
  4. Kontrolisanje sprovođenja pWPS liste i izradu uzoraka za WPQR i atestaciju zavarivača.
  5. Uz tehnologiju zavarivanja možemo kontrolisati proces zavarivanja i primenu tehnologije.
  6. Usluga nadzora IWE i IWI-C inženjera.
  7. Prilikom  izrade zavarenog spoja u našoj radionici tehnologija može biti sastavni deo dokumentacije.

Ispravna tehnologija štedi vaš novac i daje vam sigurnost. IZBOR JE VAŠ.