Metalizacija CINK – zaštita od korozije

Metalizacija CINK – zaštita od korozije: Metalizacija površine sa cinkom u cilju zaštite od korozije. Metalizacija semafora i portala za Savsku ulicu u Beogradu. Metalizacija je urađena radi zaštite površine od korozije umesto toplog cinkovanja. Pretpostavlja se da ovako nanešeni sloj ima bolje karakteristike, bolju vezivost i veću dugotrajnost od toplo cinkovanih delova. Nanešeni sloj je debljine od 120 do 200 mikrona. Očekuje se da ovako nanešeni sloj ima trajnost do10 godina. Površina nije zapunjena ni obojena nakon metalizacije cinkom. Troškovi nanošenja cinka metalizacijom su 2 puta veći od troškova bojenjem ali su zato dugotrajniji 3 do 4 puta a popravka je lakša i jeftinija od popravke bojenja.

Metalizacija površine sa cinkom u cilju zaštite od korozije