This is custom heading element

Izrada zavarene konstrukcije: Izrada čelične konstrukcije “Veco Welding“ doo isporučio je u Martu mesecu kupcu čeličnu konstrukciju težine cca. 13000 kg.  Zavarena konstrukcija obuhvata izradu zavarenih kutijastih profila 80×300 mm i 100×300 mm, dužina od 1300 mm do 5000 mm.

Izrada čelične zavarene konstrukcije