This is custom heading element

Izrada konstrukcije za saobraćaj: U saradnji sa SR DAM i ALPE SAOBRAĆAJ iz Beograda izrađujemo svu potrebnu metalnu konstrukciju za potrebe saobraćajne signalizacije. Portali, poluportali, semafori, stubovi,… izrađuju se po našim projektima. Na slikama je portal raspona 21 m i nova konstrukcija okretnih semafora.

Konstrukcija za saobraćaj - portal i semafor