This is custom heading element

Platforma za rad i kontrolu mostova: „VECO WELDING“ doo izradio je za potrebe firme „KAMENOLOMI“ iz Beograda radnu platformu za rad na nadvožnjaku u Rakovici. Radna platforma za rad, pregled i kontrolu mostova, nadvožnjaka, prelaza prelaza preko puteva TIP: KV-01/300 ima nosivost od 300kg sa podešavanjem visine nivoa platforme od 1,0 do 1,6 m. Platforma je ispitana od strane Institita za bezbednost i sigurnost.

„VECO WELDING“ doo može ponuditi i radne platforme drugog tipa prema potrebama korisnika. Platforme mogu biti sa i bez pogona, samonoseće ili za montažu na prikolici, fiksne ili pomerljive putem: vijaka, čekrka ili hidraulike. Izgled, tip i radne karakteristike može se dogovarati pre izrade projektne dokumentacije u zavisnosti od potrebe korisnika.

Radna platforma Tip: KV 01-300 za rad, pregled i kontrolu mostova, nadvožnjaka i prelaza preko puteva.