This is custom heading element

Metalizacija brodske osovine: VECO WELDING doo u saradnji sa Brodogradilištem LBM doo iz Zrenjanina i Metalprogres iz Zrenjanina uspešno vrši reparaciju brodskih osovina postupkom metalizacije. Postupak je odobren od strane JUGOREGISTRA. Postupci metalizacije: elektrolučni, žicom i prehom. Urađena su vratila prečnika od 150 do 220 mm i dužine do 8000 mm. Dužina rukavca do 1200 mm a debljina sloja do 8 mm. Snimke metalizacije možete pogledati u sekciji VIDEO.

Metalizacija brodske osovine u brodogradilištu