This is custom heading element

Metalizacija prstena HVOF: Metalizacija prstena dimenzija Ø850×80 izvršena je HVOF postupkom sa materijalom na bazi WC otpornim na ekstremno trošenje i trenje metala. Prsten je namenjen za kalibraciju žice. Debljina sloja iznosi od 0,12 do 0,18 mm. Nakon nanošenja površina je obrušena dijamantskim kamenom.

Metalizacija prstena dimenzija Ø850x80