Metalizacija vratila mlina

Metalizacija vratila mlina: Metalizacija vratila mlina na mestu naleganja košuljice ležaja.

Metalizacija vratila mlina na mestu naleganja košuljice ležaja