This is custom heading element

Metalizacija vratila u prehrambenoj industriji. Metalizacija rukavca vratila koje je oštećeno pre prve ugradnje, prilikom transporta. Uspešno sanirano postupkom metalizacije.

Metalizacija oštećenog rukavca vratila