This is custom heading element

Metalizacija vratila: Metalizacija osovine u saradni sa HONEX Beograd. Metalizacila rukavca vratila sa klinom. Metalizacija rukavaca Ø106 i Ø127 na vratilu dužine 3600 mm.

Metalizacila vratila i rukavca vratila