This is custom heading element

Navarivanje dleta za bušenje bunara: Navarivanjem zuba na dletu i dovođenjem na potreban oblik produžava se vek i smanjuju troškovi bušenja i održavanja dleta. U ponudi je i remont vaših dleta i postavljanje novih ležajeva sa podmazivanjem. Navarivanje se izvodi sa specijalnim dodatnim materijalima sa oko 50% WC.

Navarivanje zuba na dletu za bušenje bunara