This is custom heading element

Navarivanje i metalizacija poklopca elektromotora: Sanacija poklopca elektromotora izvršena je prvo zavarivanjem prslina na poklopcu, a zatim metalizacijom otvor doveden na potrebnu meru.

Sanacija poklopca elektromotora