This is custom heading element

Navarivanje kučišta: Navarivanje pohabanog kučišta izvršeno je MIG/MAG postupkom u prostorijama kupca.

Navarivanje kučišta MIG/MAG postupkom