This is custom heading element

Navarivanje noževa za mlevenje otpada: Navarivanje noževa za mlevenje otpadnih guma. urađeno je MIG/MAG postupkom, Kao dodatni materijal korišćena je punjena žica odgovarajuće tvrdoće. Nakon navarivanja izvršena je mašinaska obrada brušenjem.

Navarivanje noževa za mlevenje otpadnih guma