This is custom heading element

Navarivanje rolera u cementari: Navarivanje rolera izvršeno je u cementari BFC. Navarivanje je urađeno u više navrata kako su se pojavljivale pukotine. Navarivanje je urađeno standardnom procedurom koja se radi u svim svetskin cementarama. Navarivanja su urađena u saradnji sa MESSER -CASTOLIN Beograd.

Navarivanje rolera u cementari