This is custom heading element

Navarivanje zupčanika: Navarivanje zupčanika u cementarama HOLCIM u Popovcu i LA FARGE u Beočinu urađeni prema našoj tehnologiji u saradnji sa AVALON Beograd i MESSER CASTOLIN Beograd. Navarivanje je urađeno na više zuba ( oko 20). navarivani su delovi zupca ili izrađeni novi delovi navarivanjem. Nakon navarivanja izvršeno je brušenje zupca na licu mesta i uzimanjem otisaka dovedeni na potrebnu meru.

Navarivanje zupčanika u cementarama