This is custom heading element

Topla metalizacija: Metalizacija toplim postupkom raonika, špartača, noževa za mlevenje i sečenje … Toplim postupkom nanešeni su slojevi debljine do 0,5 mm izuzetne otpornosti na habanje. Nanešeni materijali su na bazi WC. Radni vek raonika je do 300 ha a špartača i do 800 ha u zavisnosti od sastava zemljišta i podešenosti opreme.

Metalizacija toplim postupkom raonika, špartača, noževa ...