This is custom heading element

Zavarivanje cevovoda prečnika 101 mm i debljine zida 11 mm izvršeno je kod naručioca. Radni fluid je ulje. Na cevovodu je došlo do curenja na mestima zavarenih spojeva koja su prethodno u više navrata sanirana od strane naručioca. Nakon pregleda cevovoda NDT metodama  ustanovljeno je postojanje pukotina i na drugim zavarenim spojevima. Zbog procesa proizvodnje odlučeno je da se postojeći cevovod popravi na licu mesta ubacivanjem novih segmenata. Zbog zaštite unutrašnjosti cevovoda, pre zavarivanja postavljeni su specijalno dizajnirani  prstenovi za zavarivanje. Demontaža, zavarivanje, montaža i ispitivanje urađena je za dva dana tako da nije došlo do zastoja u proizvodnji.

Popravka cevovoda na licu mesta