This is custom heading element

Zavarivanje kućišta prese za presovanje bakra, predstavljalo je veliki poduhvat. Problem se sastojao iz više segmenata. Rok sanacije tri dana zbog nastavka proizvodnje, prethodne sanacije koja je izvršena dodavanjem ploče, nepoznate dubine pukotine, strukture materijala… Dužina pukotine iznosila je u više pravaca 120x270x170  mm, stim da se debljina zida na pojedinim presecima kretala i do 220 mm. Zavarivanje je rađeno bez prestanka i završeno 18 sati pre roka.

Zavarivanje prese za presovanje bakra