This is custom heading element

Zavarivanje sivog liva: Zavarivanje kućišta pumpe od sivog liva. Kućište je prethodno zavareno od strane drugih lica i nakon probe ustanovljeno još više pukotina nego pre zavarivanja. Pukotine su sanirane zavarivanjem i ispitane na propusnost pritiskom. Nakon toga radi sigurnosti zavarena je čelična ploča.

Zavarivanje kućišta pumpe od sivog liva