VECO WELDING doo ima u ponudi poznate brendove  opreme za zavarivanje, metalizaciju i termičku obradu zavarenih spojeva. Za opremu je obezbeđen servis i celokupna stručna podrška.

Kupovinom opreme kupac dobija besplatno puštanje u rad i osnovnu obuku za primenu opreme kao i stalnu tehničko-tehnološku podršku. Pre kupovine možete se konsultovati sa našim  inženjerima za zavarivanje o izboru opreme.

NAŠA PONUDA

  • Uređaji za zavarivanje
  • Agregati za zavarivanje
  • Uređaji za gasno zavarivanje, lemljenje i rezanje 
  • Oprema za metalizaciju
  • Oprema za predgrevanjezavarenih spojeva
  • Oprema za odsisavanje gasova, dima i prašine

Kupite kvalitet, štedite novac. Izbor je vaš.