Obuka-COOPERHEAT-Engleska

Obuka COOPERHEAT Engleska

Obuka COOPERHEAT Engleska – u periodu od 2005. do 2008 godine. Obuka je izvršena na standardnim uređajima za predgrevanje i termičku obradu snage do 100KWA sa 6 i 12 kanala. U toku obuke upoznati smo i sa korišćenjem infracrvenih grejača nove generacije.

Read more...